ANTROPOZOFIJA

Življenje in delo

Neo-Antropo-Sophia – neos („nova”, novodobna, sodobna); antropozofija (modrost o bistvu človeka) – kot izraz, več kot aktualne potrebe, po hitrejšem prepoznavanju stanj objektivne realnosti in osvajanju evolucijskih spoznanj, s pomočjo duhovnih znanosti ali obratno.