ANTROPOZOFSKO DRUŠTVO SLOVENIJE

 

Srčno pozdravljeni!

 

Antropozofsko društvo Slovenije je ustanovljeno z namenom posredovanja, izmenjave izkušenj, spoznanj, informiranja, izobraževanja in delovanja na antropozofskem (duhovno-znanstvenem) področju v Sloveniji in v tujini.

 

“V naši dobi ko, kakor se zdi, triumfira materializem, si Antropozofija daje nalogo, 

da poglobi kulturno življenje v smislu spiritualnosti, da ponovno privleče pozornost ljudi k duhovni resničnosti/realnosti, ki je osnova in načelo našega celokupnega duševnega življenja.” (R. Steiner, 1907).

Whitsun-Iris-Sullivan-

LITERATURA

BOOK111

DUHOVNO VODSTVO

 

Leo Trojar – Vodja Visoke šole za duhovne znanosti 

in utemeljitelj Neoantropozofije. 

 

Delovanje, številne dejavnosti, obsegajo celostno 

področje smotra duše in človeškega bivanja: 

vodenje Visoke šole za duhovne znanosti, 

predsedovanje Antropozofskem društvu Slovenije 

in Duhovnem svetu Slovenije.

 

Iz srca do srca, z resnico in znanjem”.

 

V čast nam je, da lahko v imenu nacionalnega duha, slovenskemu ljudstvu
posredujemo nekaj živih besed, ta v toplejša srca globlje zvenijo in tolažijo.
Ljudstvo upa, da bo pravilne napotke učakalo iz ust politikov, intelektualcev …

1. V imenu nacionalnega duha, 18.11.2020

Spoštovane duše.

V čast nam je, da lahko v imenu nacionalnega duha, slovenskemu ljudstvu posredujemo nekaj živih besed, ta v toplejša srca globlje zvenijo in tolažijo.

Ljudstvo upa, da bo pravilne napotke učakalo iz ust politikov, intelektualcev, iz javnih medijev a narava človeka in razvoj družbe temeljita na veliko globljem uvidu antropogeneze.

Lažno dodobra zaplete življenje, a razplete le resnica. Objemimo jo in negujmo vse kar duševno osvobaja. Samokritični, do sebe iskreni, nekaj že prepoznaš in sprejmeš za svoje dobro, dotlej lahko dvomiš. Resnica lahko odbija, je težavna, ker prilagaja celostno bitje, ko ji pristopaš se vihtiš naprej. Višja kot je resnica, težje je proučevanje, manjša priljubljenost.

Za važne napotke in jasne obrazložitve smo na voljo; kdor potrebe po znanju nima, bolj trpi, se m-uči, sebe težje spozna.

Človeški razvoj vedno vodijo bitja, sile in duhovne individue na višjih nivojih zavesti.

Višje skrivnosti človeka se posredujejo predanim, dobre volje, ki znanje širijo naprej. Duh prostora stalno nagovarja človeka, krepite se po duhovnih načelih – zakonih genetike.

Pionirsko-drugačen pristop k stvarem in ljudem je oviran in težaven, terja večjo predanost in voljo.

Pridobljeno znanje smo dolžni deliti, pomagamo drugim. Bodimo prepoznani v strokovnem, s talenti in sposobnostmi. Povezani smo, ustvarjamo primerne okoliščine, sodelujemo.

Dojemanje višjega smotra je težavno, višje kot posegamo, težje je učenje.

Duhovne besede najprej raziščemo po sebi, da se naravni konflikti, razlike med nivoji dojemanja, primerno omilijo. V navidez urejeni družbi, človek zapleten in utrujen od zgrešenih smotrov, v pravilnem pa je pasiven. Resnica izzove motnje, ovire, mnogovrstne napade – a brez katarze ne gre.

Zloraba tehnologij, bizarna pravila, skrivljanje dejstev; zlohotno stremi človeka ukloniti, odtujiti od duševno-duhovnega razvoja.

Marsikdo trpi izgubo marsičesa, preden si prizna, da dostojanstven razvoj temelji na višji zavesti.

Obstoječe stanje zapoveduje, da napotke podajamo javno in usmerjeno.

Omrtvičen prostor potrebuje besedo živega kristjana: ”Najprej je bila beseda, in je meso postala”, pomeni, najprej je bil Božji načrt, in po njemu se človeštvo razvija. Pogumno. Svetloba v tebi – Besedo zmoremo, načrt delovanja je predan. Torej, se spodbuja simptome bolehnosti ali zdrav razvoj posameznika in družbe.

Dobronamerne pa zdrave, resnično bogastvo ljudstva, srčno objemamo.

Oj, spregovori, napiši kaj tudi ti, razpošlji bližnjim in na vplivna mesta. Ne skrbi. Kar zastavlja se po višjih silah in čistih srcih bo opravljeno, s sočutjem in odgovorno.

Ako smo s kako besedo, bilo koga, vznemirili, oprostite. Hvala.

V imenu članov in simpatizerjev Antropozofskega društva Slovenije toplo pozdravljen.
V času, ki smo mu priča, izpostavljamo se z debelim razlogom, v dobrem …

2. V imenu Antropozofskega društva Slovenije, 27.11.2020

V imenu članov in simpatizerjev Antropozofskega društva Slovenije toplo pozdravljen.

V času, ki smo mu priča, izpostavljamo se z debelim razlogom, v dobrem duhu, po malem spregovorimo o resnični naravi človeka, in približamo ideje iz sveta znanja v svet ljudske prakse.

Dvigujemo zavest povezanosti, združljivosti materialnega in duhovnega za vse ljudstvo, da posameznik prepozna trajne rešitve iz ujetosti tega sveta. Glasniki smo, delamo na bodočnosti. Odkritosrčni ljudje nas bodo bolje razumeli in sprejeli kot nekateri sodobniki.

Vsak ima potrebo, da verjame v neke vrste višje sile, nek ideal, ki upravlja z našim obnašanjem in nas zadovolji v nematerialnem, naj bo to vera, humanistika, umetnost, znanost o nuklearni ali npr. etrski fiziki po duši Nikole Tesle. Zanj in za nas, novodobne raziskovalce, je umeščanje duhovnega v materialno naravna sinergija, enovitost in osnova za novo postkrščansko civilizacijo – zastavljeno stoletja izpred in iznad današnjih znanstvenih principov.

Minister za kulturo bi moral imeti večji vpliv od ministra za obrambo, največ pa minister za šolstvo. Slaven boš ako biješ bitke proti neznanju, to je zelo težko. Neslavni, notranje šibki podpirajo vojne – oprostimo jim, saj ne vedo kaj delajo.

Danes poslušamo veliko neznanja, slepega kopiranja in podrejanja višjim predstavnikom neznanja. Večina ne zmore izluščiti kaj vse se dogaja pa klonejo neresnicam in duševno odmirajo.

Novice o političnem nesoglasju in kriminalu naj ugasnejo v prid dosežkom, ki stvarno pripomorejo razvoju posameznika in družbe.

Površno opažanje je odgovorno za mnoga bolestna dojemanja, da nore ideje naprej in naprej zmagujejo, družbo izčrpujejo. Take, na videz samovoljne in vnaprej odločene aktivnosti pa niso upravljane samo od znotraj ampak tudi od zunaj.

Človeško telo je predvsem avtomat oz. orodje kozmičnih sil, kot splav, premetava ga razburkano morje.

Ne obstaja mrtva materija. Vse se premika, vibrira, vse živi. Tudi materija dela za nas, da dosežemo čemur stremimo.

Del neprimerne politike, zdravstva, gospodarstva nezadržno odmira a se še bori za dominacijo, z vsemi sredstvi.

Življenje je v gibanju, zato se raje premikajmo, da stalno obvladujemo odpor, da ne otrdimo, prehitro starimo. S presekom inteligence srca, uma, zdrave pameti in intelekta, usvojimo principe zdravja, klenosti, vloge antropozofske, nad-naravne medicine, z duhovno-znanstvenimi obrazložitvami – strokovno in učinkovito.

Intuicija omogoča da resnico začutimo, ko jo logična dedukcija ali analitičen napor možgan ne doseže. Seveda je dobro in potrebno, da vsako izrečeno besedo raziščeš, razčleniš in preizkusiš. Do česar pridemo je lahko različno a predstavlja neko stvarnost za vsakogar od nas. Kar preverimo skozi sebe je naša resnica a sebstvo se kasneje spremeni in resnica se menja in še naprej razvija. Če temu sledimo, sebe, predvsem pa drugih nikoli ne obsojamo. Vsi lahko izkusimo nemir učenca ali mir učitelja.

Skupaj  zmanjšujemo sile odpora, kot so neznanje, predsodki, neumnost, nepomembne stvari, kar vse zavira napredek. Da je neznanje največje zlo sveta, je izjavil že Buda.

Ne maščuj se osovraženim nečastno in zlo ampak z dostojanstvom. Zmaguj z dobrim.

Zmnožimo sile ljudske mase, začenši z zglednimi a pogosto javno blatenimi, izjemami, ki narekujejo dobra pravila.

Povabimo drug drugega, poklepetajmo v kreativni smeri, skupno dobro naj postane smiselno. Presezi siromaštvo pretekle miselnosti, postani svoboden gospod prihodnosti in, tudi z nami širi ustrezno znanje.

Za pozornost hvala.

Boljši umi niso naklonjeni cepljenju. Ta odpor je zunanji izraz ‘neke’ notranje resničnosti.
Po eni strani gre za splošno higieno, po drugi strani pa dolžnost, da oslabeli …

3. Nenaklonjenost cepljenju, 20.12.2020

Boljši umi niso naklonjeni cepljenju. Ta odpor je zunanji izraz ‘neke’ notranje resničnosti.

Po eni strani gre za splošno higieno, po drugi strani pa dolžnost, da oslabeli osebi prispevamo v dobro njene duše, ker je bolezen proces kompenzacije oz. izraz karme po organizmu.

Če smo osredotočeni zgolj na svojo stran, ne pa tudi na stran obolelega, tehtamo neenakomerno, sebično.

Problem cepljenja je vsiljevanje, omejitev svobode.

Zlo ukazuje ali ukrepa tako, da se preobleče v tak način razmišljanja, da ga mnogi prištejejo za ‘dobrega’ ali ‘boljšega’, kar enostransko argumentirano in retorično prepričljivo sovpade z znanstvenim materializmom in ekonomskim bogatenjem.

Zlorablja predvsem gospodarstvo in izkorišča večino ljudi, ki stalnem vsiljevanju in pogojevanju popuščajo, zato ne morejo razviti lastne volje.

Težava širjenja znanja in zavesti je, da se znanstvena odkritja in tehnološke novosti širijo z večjo hitrostjo kot splošna evolucija.  Človek, duhovno zaostal in len, postane plen Luciferja, ker pretirano zavrača tehnologijo, in plen Arhimana, ker tehnologijo sprejema nekritično.

Tehnologija je postala tako močna in zapeljiva, da vsepovsod preži skušnjava, da bi vsako delo ali dejanje zaupali programom, avtomatizmom, aparatom, računalnikom, človeškim nadomestkom, robotom.

V abnormalen razvoj nevarno vabi in z denarjem motivira programerje, elektro inženirje, dočim so zdrave usmeritve in pro bono civilne iniciative prezrte, zasmehovane, onemogočene, po njih zakonih preganjane.

Znanstveno odkritje širi področje raziskovanja, tehnološka inovacija pa možnosti človeškega delovanja. Ker se ti dogodki zgodijo brez polnega sodelovanja človeške zavesti, puščajo vrzel med trenutno človeško zavestjo in prihodnostjo.

Vsak napredek, dosežen pred širitvijo zavesti, ki širi prepad med tem, kar človek je, in kar mu je usojeno doseči, je potrebno zapolniti oz. usvojiti z velikimi duhovnimi napori.

Duhovnost ni proti tehnologiji in njeni sodobnosti, vendar svari: Brez ustreznega duhovnega razvoja, lahko inovacije človeštvu škodujejo. Vse tehnološke novosti, tudi zdravila in cepiva, je potrebno oblikovati v nameri, da smo resničnemu zdravljenju, iz srca in odgovorno predani, kar pa, vse nas, v tehnološkem razbremeni, je potrebno nadomestiti z duhovnim delom. To velja za kateri koli tehnološki izum brez izjeme, saj znanstvena odkritja navdihujejo Luciferski duhovi, tehnološke inovacije pa Arimanski. Ker sta oba vpliva samozaverovane narave, je potrebno vsa znanstvena odkritja in tehnološke novosti uskladiti skozi etičnost, zgledu zdravljenja po Kristusu in spoznanjem višjega Jaza. Samo etično presejana dejanja, usmerjena v največje dobro, lahko vzdržujejo ravnovesje med sanjaštvom o duhovnem brez potrebne ozemljitve in pretiranim intelektom brez žive duhovne vsebine.  

Iz evangelija, ki se smiselno nanaša na postopek čiščenja med umetnim in duhovnim: ”In to bodo znamenja, ki bodo spremljala tiste, ki verjamejo: v mojem imenu bodo pregnali demone, govorili bodo nove jezike, položili bodo roke na bolne in bodo ozdraveli. Pili bodo strup in jim ne bo škodoval.”

 Cepljenje torej ne škoduje, če smo dovzetni za pravilne duhovne obrazložitve.

Z umeščanjem višjega znanja usvojimo misli, da ko dosežemo določeno duhovno stopnjo, ni možnosti, da bi se “zastrupili” z umetnimi snovmi, naj bodo to hrana, zdravila ali cepiva.

Bodi Duša, ki svetloba je in tudi zdravje. 

Razkrivanje duhovnih vsebin javnosti, kar še pred desetletjem ni bilo dovoljeno, terja veliko odgovornost. Za povzeto, ki se lahko posreduje širše,  je bolje, …

4. Napisane vsebine – 23.12.2020

Pozdravljen.

Razkrivanje duhovnih vsebin javnosti, kar še pred desetletjem ni bilo dovoljeno, terja veliko odgovornost. Za povzeto, ki se lahko posreduje širše, je bolje, da se napiše in prebere. Napotki in obrazložitve so izpostavljene kot nujnost. Prilagojeno je stanju nacionalne zavesti oz. duhu časa.

Meditativni čistopis doda vsebini tudi eterični izraz. Večplastna izpovedna svežina oz. dinamika, poslušalca (ali bralca) spodbudi, da vsebina notranje zaživi in dozori, da jo sprejme za svojo. Zgoščena vsebina terja, da jo poslušamo ali beremo – besedo po besedo.

Višjim duhovnim vsebinam pristopamo pozorneje, ker imajo globlji in daljnosežen pomen. Tu se duša počuti bolje sprejeta, kot da je v duhovnem svetu. A tudi v tem, precej zavoženem svetu je potrebno, da sočuteče duše povežemo, tolažimo, da krepostno uresničijo poslanstvo, po telesu, ki jim je zaupano. Izpovemo, kar človeške duše najbolj pogrešajo ali potrebujejo.

Kdor išče resnicoljubno in smelo, tega že najde in nahrani primerna vsebina.

Večina raje prebira lažje, socialno-duhovne vsebine, ki božajo in razvajajo dušo in telo. Bolj strokovne vsebine in naloge, pa lahko okrepijo še Duha po višjem Jazu.

Višji kriteriji in načela sicer presegajo lažje duhovne poti a različni nivoji in različne poti so bogastvo drugačnosti, predvsem pa potrebni vezni členi. Vsaka duša ima namreč svoje mesto in nalogo, da jo opravi, vsaka.

Ali temu slediš?

Dobro je, da človek preseže nestrpnost, ko prvič sliši ali prebere nekaj novega ali drugačnega, da se vzdrži napadov, dokler tematike pošteno ne prouči skozi sebe.

Svete vsebine, po največjih duhovih v zgodovini našega planeta, ki zorijo stoletja, tisočletja, in so skrbno negovane pred nedojemljivim svetom, je potrebno najbolj spoštovati…in se, smešno, najde nekdo, ki komentira, pametuje, on obvlada, pomeni hudičev odpor do znanja.

V nasprotju z takim jezikanjem, obstaja prvo šolsko pravilo: ”Ob posvečeni vsebini obmolkni. Iz glave izbriši vse, ker je v njej vse razmetano, brez reda in smotra. Ako to zmoreš lahko postaneš učenec. Kasneje, ako dosežeš v sebi učitelja, sebe najprej postavi v red, in upraviči svoj smoter.”

So posledice, ako otrok v šoli napada učitelje ali predmet, kakšne šele, za napade na posvečene ali duhovne vsebine, ki nikogar ne silijo študiju.

Ugibanj, komentarjev, analitike, definicij, subjektivnega, tudi sebičnih avtorskih pravic, tega v pozitivnem svetu ni in če imamo to na umu, se napade skozi človeka zlahka prepozna in se jih malce razprši.

Kdor je razpoložen za pozitivno rivalstvo, lahko izkaže kaj zna ali zmore bolje od drugih – in aktivneje pristopi.

KNJIGA:
SPOROČILO ČLOVEŠTVU

NA RAZCEPU POTI

Knjigo lahko naročite preko društva:

Antropozofsko društvo Slovenije
Jasen 2/b, 6250 ILIRSKA BISTRICA

 

ali preko spletne povezave:

adept@antropozofija.org

 

Knjigo načelno pošljemo že naslednji dan.

Če želite avtorjevo posvetilo, ob naročilu pripišite – s posvetilom.

 

Cena knjige znaša 33 EUR
DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena ZDDV.

RESNICA ?

STE RADOVEDNI? TUKAJ SMO ZA VAS. 

SLEDITE NAM