DUHOVNI SVET SLOVENIJE – DSS

 

 

 

 

 

Ideja DSS je rezultat duševno-duhovnih predispozicij, t.j. predanosti posameznikov za potrebe svetovanja na naj-višjem nivoju, upoštevajoč poznavanje človeka v posvetnem, eksopolitičnem predvsem po duhovno-znanstvenem uvidu in je dana od zgoraj kot nuja umeščanja multidisciplinarnega znanja med ljudi za pravilen človeški razvoj, v dobrem, resničnem in pravičnem.

Obstoječe stanje našega na videz kulturnega sveta slepo, mehanicistično (tehnološko) nadaljuje v zgrešeno smer – zato bodo številne duše izgubljene. Dolžni smo izpostaviti adute pravilnih usmeritev, da Človek pravilno pristopi in nadaljuje naraven razvoj. To je negotov in trpek proces rekapitulacije duše in telesa in tako katarzo je potrebno opraviti.


Lažje gre redno (spontano) samoiniciativno in aktivno, kot s prisilo, po ‘balkansko’, na – horuk, ker slednjega večina ne zmore. Prilagajanje h pravilnem terja izjemen notranji napor in voljo, saj je potrebno iztrgati se silam, rutinam in razvadam, katerim se je človek naivno zaupal in uklonil. Tovrstne eterično astralne ujetosti človek težko prepozna še težje si prizna, praviloma temu ne zmore strokovno pristopiti, saj je za kaj takega potrebno vseživljenjsko razvijati t.i. eterično-astralna čutila (jasno-vidnost, – vednost), še vedno domeno neodvisnih svetovalcev, prosvetljenih, posvečenih, kakorkoli jih imenujemo, ki tu so za duševno prebujanje – ravnovesje v človeku, bivanju.


S predispozicijami in pozivom od zgoraj, z višjim poslanstvom člani DSS odgovorno pristopamo t.i. gralskim vprašanjem, reševanjem družbenih in opčečloveških vprašanj. Vsebolj aktualna potreba je izpostavljati korektne usmeritve katerih pa ne bo v kolikor se ne upošteva tistih, ki ljudstvo vedno pre-usmerjajo v pravilno – individue z višjimi nivoji zavesti. 

 

Zgodovina vedno uči o teh, ki se pred velikimi krizami človeštva nesebično izpostavijo z višjim poslanstvom, duhovno-praktičnimi napotki in obrazložitvami. Tu ni abstraktne teorije (s prakso) podobne današnji subjektivni psihologiji, filozofiji, u- pravnim vedam idr. temveč primarno objektivna (resnična) znanja iz višjih nivojev zavesti, ki premorejo moč pravilne revitalizacije duševno-socialnega dialoga in sobivanja.


DSS stremi omiliti trpek prehodni čas, ko bo človek sposoben ločiti kaj prav je in kaj narobe, predvsem pa od katerih-vse sil je bil izigran. Še bo vojn, konfliktov, medsebojnega rivalstva, posledično trpljenja mase ljudi.

 

DSS vidi in razume, malokdo pa prisluhne in upošteva, dobronamernost in razdajanje.

DSS si ne želi pozornosti, niti ne potrebuje družbenega priznanja, želi le doprinesti.

 

Neupoštevanje ali ignoranca višjega znanja, svetovanja ima težke posledice za družbeno ureditev.

Vedno se je vprašati: kako se je počutil Jezus na križu, katerega vesoljni zgled strpnosti in učenja je večina mase obsodila, in ga še dandanes taji zaradi ljudi šibkega uma, neetičnega značaja.

DSS je na voljo v času, ko je potrebno dojeti notranjo moč Jezusa, prebujajočih Jezusov (Kristusove vojske) ki predajajo reformirane resnice med širše množice, kot večni apostoli, učenci, kar prej ali slej postanemo vsi.

DSS ne dvomi v svoje poslanstvo, ker predvideva kdaj in koliko, zato se bo človeštvo še naprej zapletalo posledično trpelo, do skrajnih meja v telesni in duševni katarzi.

Brezkompromisna duševna selekcija – kdo bo ob težki katarzi obstal, da sodeluje v razvoju nove kulture bivanja, sožitja…

DSS ostaja strpen in globoko razumevajoč, ko premnogi še ne slišijo, ne upoštevajo, vendar mu je bodočnost naklonjena.

DSS subtilno zastavlja kritično duhovno maso, da bi ne povzročili nemir v zatečenem stanju družbene zavesti, ki mu botruje predvsem zavedenost, nepodučenost, tudi večine akademikov, ki mislijo da primerno dojemljivi so za višje nivoje znanja.

Danes podobni domišljavosti in prevzetnosti, posledično napačnim odločitvam ni videti konca.

Za mnoge še nedojemljivo, nedosegljivo in naporno proučevanje duhovnih znanosti, v bistvu pa smotra človeškega obstoja terja več-desetletno strokovno proučevanje za kar so potrebne določene predispozicije v psiho-genetskem smislu kar današnja znanost še ne zmore niti objektivno tolmačiti, zato Znanje obstaja, in bo še obstajalo v izključni domeni duhovnih znanstvenikov oz. posvečencem…

Mnoga metafizična ali gnostična znanja ostajajo za današnjega večinoma institucionalno šolanega človeka abstraktna, nedosegljiva, zato je potrebno upoštevati zgodovinska dejstva, kako težko se Resnica uveljavlja za družbeno dobro…

DSS občasno posreduje namige, napotke, rešitve, ker želi omiliti prehod človeka na nivo višje zavesti, ker želi omiliti posledice katarze posameznika, družbe in bivalnih okoliščin, polsledi Božje jeze; vremenskih, potresnih in drugih lekcij.

DSS izjavlja da je za mnoga vprašanja pooblaščen, potrebna je le strpnost da se zgodi…

V kolikor bo človek še naprej sledil miselnosti zgolj tuzemno pridobljenega znanja, človeštvo odmre. Človeštvo je vedno bilo in vedno bo upravljano od Zgoraj, mogočnih inteligenc, sil in vplivov, iz česar je človek posejan, in da se pravilno razvija.
 
Da se o bodočih dogodkih-zakonitostih posvetuje z Duhovnim svetom RS postaja tudi za najvišje javne odločevalce zavezujoče, dasiravno napredno Znanje povzroča največji odpor. Neredko smo in bomo ignorirani in vendar ne skrbimo, ker laž sčasoma odmira, posledično resnica se umesti. 

Upornikom resnice je potrebno le več izkušenj, napačnih odločitev, zapletanja, izgub, torej več življenja, več življenja in trpljenja, preden dozore v človečnem ali pak klonejo tako, da jim ne ostane na voljo nobena rešitev. Številnim je življenje prekratko, da bi resnico objeli in za-živeli.
 
Opirati se na intelektualno racionalno, ki ne zmore dojeti niti tuzemeljske kaj šele duhovne realnosti, ni dovolj, saj tako delujoči miselni koncepti nezavedno stremijo ustvarjanju omejitev, prepovedi, etično neutemeljenih sankcij, kvarnih okoliščin, kar spodbuja stisko duševnega bivanja.
 
Dejstva preobrazbe, občečloveški razkroj, ki predhodi novem restrukturiranju terja višje a vsem dosegljive obrazložitve. Gre za odprave zgrešenega in vnosa pravilnih odgovorov na socialna vprašanja.
                                                                                                                    
Strokovnjake, ki jim je tehtno prisluhniti, prepoznamo. Celostno izgrajeni, odgovorni pa pogumni, neodvisni v razvitem mišljenju, kar spregovorijo tudi obvladujejo, nevsiljeno prebujajo samozavest v soljudeh. Primerno jih upoštevajmo saj vsaka nacionalna identiteta in zdrava bodočnost sloni na duhu posameznikov, ki znanje od Zgoraj primerno posredujejo za potrebe nalog tu, spodaj.

 

Kot nam je znano, nobeni od držav EU še ni uspelo konstituirati Duhovnega sveta z ustreznimi pooblastili, kar je omogočeno v slovenskem prostoru – spoštljivi smo in ponosni. Vplivni objem Alpe-Adria nas iz juga spodbuja od dobrega duha Rimskega cesarstva, iz severa od duha Avstro-Ogrske kulture, proti vzhodu pa srčno zastavljeno p-odpira bodočo Slovansko (Rusko) epoho.

 

Geo-duhovna predispozicija v plemenitenju duševno-duhovnega stremi povezavi vseh duhovnih gibanj ali form, duhovno usmerjene pa naproša, da se napredno Znanje daruje in širi. Preobrazba človeka namreč sloni na Odgovornosti sebe-drugih in posedovanju argumentov, Asov v duhovnem znanju – da človek ne bi odmrl s Planetom vred, kar ne bo. 

 

Koliko časa je potrebno za pravilne odločitve, o marsičem, ko smo
vse bolj izpostavljeni silam samo-uničenja – a človek je tako šibak. Duhovne napotke je potrebno dojemati zdravo razumsko a tudi z odprtim srcem – je veliko učinkoviteje.

 

 

RESNICA ?

STE RADOVEDNI? TUKAJ SMO ZA VAS.