Ali jih je možno predvideti?

Danes zjutraj so mi izročili vprašanje o potresnih katastrofah.
Vprašanje je navedeno kot sledi:” Kakšna je okultna razlaga
potresov? Ali se jih da predvideti? Zakaj se ne bi smelo predhodno
obvestiti o posebni katastrofi, če jih je možno predvideti?
Tako opozorilo bi bilo mogoče prvič preslišano/neučinkovito ampak
gotovo bi bilo naslednjič drugače.
Mogoče se še kaj spomnite o tistem kar je bilo rečeno na koncu
predavanja o notranjosti zemlje glede možnosti potresov. To sedaj
ne bomo upoštevali, ampak se bomo neposredno lotili vprašanja.
V resnici sta dve plati.
Ena je: Ali je, iz okultnih povezav, ki jih je možno razločiti, lahko
potrese predvideti? Odgovor na to je, da znanje o tem pripada
najbolj skrivnostnemu/najglobljemu področju tajne znanosti.
V primerjavi z posebnim dogodkom na zemlji, dogodek s tako
globokimi koreninami, kot so bile danes opisane in povezan z vzroki,
ki se razprostirajo široko čez zemljo – glede na tak dogodek je
absolutno točno reči, da tudi v posebnem primeru bi lahko dali
časovni okvir. Okultist bi zagotovo lahko dal tako naznanitev.
Druga plat vprašanja pa je: če je dopustno dati tako naznanitev? –
Za tistega, ki se sooča s tajno znanostjo odzunaj, se mu bo
pravzaprav zdelo samoumevno, da je odgovor “ Da!” V resnici pa,
glede takih dogodkov je naznanitev takih dogodkov le dva do trikrat
v stoletju – največ dva do trikrat - da je lahko taka napoved
objavljena iz Inicijacijskih centrov.
Kajti morate si zapomniti, da so te stvari povezane s karmo
človeštva kot celote in na primer če bi se jim v enem primeru
izognili, bi se zgodile nekje drugje v drugačni obliki. Sama napoved
ne bi spremenila ničesar.
Predstavljajte si kako hud prekršek karme (grob vdor v karmo)
zemlje in celotnega človeštva bi bilo, če bi bili sprejeti človeški
ukrepi za preprečitev takih dogodkov. Reakcija bi bila tako grozna,
nasilna, da le v zelo redkem in izjemnem primeru bi visoki
Posvečenec, ki bi predvidel potres, bil sposoben uporabiti to
vedenje, da pomaga sebi ali tistim blizu njega.
Pravzaprav s polnim vedenjem bi se moral soočiti s svojim koncem.
Kajti te stvari, ki so naznačene v karmo človeštva za tisoče in
milijone let ne morejo biti paralizirane z ukrepi sprejetimi med
enim kratkim obdobjem evolucije.
Reči želim, da bodo iz čutnega sveta ravno z napredujočim
naravoslovjem nadčutne predstave vedno bolj izrinjene. Zato bi se
ljudje postopno iz duhovnega sveta povsem izključili, če ne bi
sprejeli tudi nadčutnih, duhovnih pojmov. Obsodili bi se na to, da se
po smrti docela zvežejo s tem, kar predstavlja gola fizična
Zemlja;... Fizična Zemlja bo v prihodnosti truplo, in človeku se piše
strašna prihodnost, če se obsodi na to, da v prihodnosti kot duša
naseljuje truplo, če se ne odloči, da se spiritualnega sveta oprime in
se vanj vživi.