Antropozofsko društvo Slovenije 

 

je bilo ustanovljeno maja 2007 

z namenom posredovanja, 

izmenjave izkušenj, spoznanj, informiranja, izobraževanja in delovanja na antropozofskem (duhovno znanstvenem) področju 

na slovenskem in v tujini.

Spoštovani,

 

 ‘Antropozofsko društvo Slovenije’ je bilo ustanovljeno na dozorelo pobudo nekaj posameznikov, ki že vrsto let, ne le proučujejo tovrstno tematiko, temveč jo tudi polno, s svojim zgledom živijo na vse ravneh. Namigi po ustanovitvi društva so se porajali ob vse večji potrebi po ‘društvu’, nekako že od leta 1994, z namero prepoznavanja in združevanja samostojnih individualcev, ki pravilno tolmačijo, razumejo, se v praksi stalno izkazujejo in, ki tovrstno vedenje, spoznanja, opazno izražajo in pozitivno učinkujejo skozi sebe – s svojim duhom. Seveda se veselimo vsakogar v našo družbo, kar opazno, notranje topline, nas zlahka združuje, predvsem pa dopolnjuje, plemeniti, ko vzajemno prepoznavamo ‘antropozofski’ duh, kateri v porastu se tudi učinkoviteje, izključno s pozitivnim vplivom resnice iz nas, vse bolj uveljavlja v prehodu na višje zavesti našega obstoja…

   

V času organiziranja društva je bila aktivnost društva precej okrnjena sled prepoznavanja poziva/dekreta iz višjih svetov, da kot člani duhovne hierarhije, seznanimo širšo javnost o dejstvih objektivne realnosti v okviru ‘globalnega projekta’ kot “SPoročilo človeštvu na razcepu poti”, s čimer posledično se je zapostavilo ostale aktivnosti društva, tj. manjšega združevanja posameznikov, njim omejenega širjenja antropozofsko-pragmatične misli. Smatra se upravičenim, da se višjo, javno idejo kot aktualno izpostavi pred idejo ‘društva’, ki naj bi sicer, v naravnih okoliščinah, odražala kontinuiteto opazne živosti, bolj prepoznanih aktivnosti…

   

Verjamemo, da ste nekateri dobro seznanjeni z tovrstno ‘duhovno znanostjo’, sled česa vas spodbujamo, pozivamo, da se našemu društvu pridružite z namero, da tvorno in nesebično pristopimo nadgrajevanju, implementaciji vedenja in spoznanj širšemu krogu zainteresiranih…

   

Konstruktivne kritike sprejemamo dobronamerno, da so le objektivno interpretirane iz človeka, izključno nosilca individualne duše, s prepoznano sposobnostjo objektivne kritične presoje in samostojnega umovanja, razbremenjen osebnostnih slabosti, ko se osebnost naravno, prej ali slej uklanja človeškemu bistvu, ki izvorno pripomore afirmaciji/ekspanziji duše…Deležni smo sicer številnih pohval in moralne podpore, vendar želimo in pričakujemo več aktivnega sodelovanja, tudi z vaše strani, da bi bile naše, večinoma in za večino neopažene aktivnosti, prepoznane za ljudsko dobro, saj nismo nagnjeni obstoju zgolj zase, temveč predvsem kot skromno a duše-prepoznano vodilo v nedvomno vzpodbudo ljudem, ki iščejo številne odgovore na eksistencialno-evolucijska vprašanja o človeku, človeštvu…

   

Pričakujemo vaš odziv, torej delček sebe, da razvijemo mozaik, ki bi zgledno predstavljal duhovno sliko kot inspiracijo bolj pravični, torej resnični družbi, ki lahko izvira izključno le iz spiritualnega bistva v posameznikih, ljudeh…Marsikaj se pričakuje od nas, da postorimo, a zgolj drugih pričakovanja, ne da bi podaril vsak svoj delček posebnosti individuuma s svojo zavzetostjo, ne doprinesejo ničemur, niti nikomur.

   

Zaenkrat smo prepoznani kot duhovni ljudje, ki zmoremo suvereno spregovoriti o duhovnosti v vseh oblikah pragmatizma, predvsem z pristnim individualnim pristopom do članov in simpatizerjev z prijetnim medsebojnim druženjem na sedežu društva. Verjamemo, da bomo sčasoma pridobili posameznike z danostjo predavateljskih spretnosti, kateri bi raznoliko tematiko lažje posredovali širši javnosti v obliki bolj odmevnih predavanj.

   

Prežeti z vednostjo in visoko zavestjo, da si nihče ne more lastiti antropozofske doktrine/univerzalnih resnic zgolj zase, niti jih prisvajati v okviru ‘nekega’ (našega) društva ali (drugih) združenj, iz srca topel pozdrav…

 

Pomnimo, da je pozitivno zgolj združevanje – med podobno mislečimi – sodelovanje!