NEZEMELJSKA BITJA

Nezemljani (nz, -ski nz.), v stvari hiperdimenzionalna bitja, so prikriti naši (omejeni) percepciji in se lahko projektirajo v našo vidljivo realnost po svoji volji. Tukaj so že tisoče let, nekatera živijo tukaj, med nami, večinoma v podzemnih bazah. Neke grupe so pripomogle v genetskem inženiringu človeške vrste, druge so nas kasneje „prilagodile”, onemogočile, z namero pretvoriti človeštvo v izvor fizične in eterične hrane za njih.
Danes, te vrste, ki so nas „prilagodile”, za svoje potrebe, izvajajo številne abdukcije (ugrabitve) ljudi in živali, in imajo negativno orientacijo, z namero da kreirajo posebno raso človeško-nz. hibridov, sposobnih da bi gospodarili ostalim ljudem a obenem bili popolno pokorni nz. imperiji.
V literaturi, se često negativne „nz” identificira kot reptile, greys (sive), bogomolke, mantide in neke nordijske grupe. Obstajajo tudi pozitivno orientirani, predvsem pozitivni Nordijci, ki spoštujejo zakon svobodne volje, se ne vpletajo v fizične ugrabitve, ki eksistirajo kot spiritualno bratstvo in nudijo svoje usluge v cilju zaščite in vodstva tistim med nami, ki iščemo svobodo od teh 3.D. omejitev – matrike kontrolnega sistema, zapora – šole, Zemlje.
Neprijateljski „nz” so bitja mraka 4.D. in 5.D., ki so se razvila zunaj omejenega tridimenzionalnega linearnega časovnega statusa in obstajajo na nivoju realnosti iznad našim petim čutilom, za kuliso naše realitete. Upravljajo z vsemi elementi nižjih nivojev hierarhije kontrolnega sistema matrike, od posameznikov do celotne človeške družbe, saj to lahko počno, ker se nahajajo izven linearnega časa.
Bitja 4.D. imajo fizično obliko povezano z bilo katero živalsko vrsto, iz katere so se originalno razvili. Vsi prisotni na Zemlji, so po naravi humanoidi. Nekateri so podobni ljudem, nekateri reptilom (kuščarjem), nekateri insektom. Njihova oblika je občasno spremenljiva zaradi variabilne fizične oblike, ki je osnovna karakteristika fizikalnosti 4.D.
So del medzvezdnega, interdimenzionalnega carstva, v prizadevanju osvojiti (zasužnjiti) cele svetove in rase, zaradi genetskih, fizičnih in duhovnih resursov (bogastev), kar strpno vršijo tisočletja, časovne omejitve jih ne ovirajo, ker se nahajajo izven linearnega časa. Iščejo energijo in zaradi tega je naš planet kot „vzgajališče”, prirejen njihovim potrebam, ki vsebujejo človeško življenjsko silo, emocionalno, duhovno in seksualno energijo. Ker so hiperdimenzionalni jo lahko vsrkavajo s pomočjo telepatske zveze ali preko številnih svojih agentov ali portalov, ki so postavljeni (umeščeni) med splošno populacijo. Tisočletja so že tukaj, že davno so nam spremenili/razpršili/reducirali genetsko kodo – DNK, da bi nas zadržali na nižjem nivoju spiritualnega razvoja, ki se nanaša večinoma na določene primarne nivoje, tako nezmožni duhovne evolucije.
Nad njimi so nefizične entitete demonske narave, skrivnostni vrhovni gospodarji, nadvse nadmočni v svoji mračni modrosti in znanju. Surove entitete 4.D., kot ljubimci in pristaši služijo 5.D. voditeljem luciferskega značaja, ki so dovolj napredni, da se lahko prikažejo v kakršnikoli fizični obliki želijo, torej tudi kot navadni ljudje. Nekateri, od neprijateljskih rdečelasih Nordijcev, spadajo v to kategorijo.

    Ujeti so v lasten način eksistence, nad njimi v hierarhiji, je edino še miselni center, črno sonce, spiritualna črna luknja, katera neizogibno vsesava vso zavest opredelitve proti sebi (OPS). Da bi preprečili spiritualno smrt, potrebujejo vse več energije od tistih v hierarhiji pod njimi. Vsi ti mračni praktiki se trudijo izogniti metafizičnim posledicam tistega kar počno, zaradi česar so ujeti v fizičnem stanju in iskanju podaljševanja življenja, saj dokler so v telesni obliki, lahko počnejo kar želijo in odlagajo „izplačilo svojih dolgov.” Ta bitja „niso” na napačni poti, niti pomanjkljivo evoluirana, so na zelo visoki stopnji evolucije, na nek entropičen (spremenljiv) način. Imajo ogromno znanje in sposobnosti kako služiti Kreatorju znotraj sebe samih, naproti tistim, ki služijo Kreatorju znotraj drugih.

    Imajo slabosti, ker so nagnjeni željnemu načinu razmišljanja zaradi njihove narave, kar odreja njihov rang in omejen domet stvarnosti. Hiperdimenzionalna bitja okupirajo širino obsega možnih realitet, katerih spekter je skladen z frekvenco njihovih duš, tako da tisti z negativno naravo, ki vibrirajo na nižjih in višje omejenih frekvencah, težijo delovati v tem omejenem dometu možnih realitet, kar jih naredi slepim za neke izhode in možnosti, ker niso v okviru njihovim razumevanjem in percepcijam.
So zelo praktični, iščejo vedno najlažjo pot, kar je zaradi tega, ker morajo ekonomizirati svojo energijo in strategijo. Narava opredelitve proti sebi vključuje osvajanja (zavzemanja) določenih resursov, tako je produktivnost in preračunljivost neizogibna.
Oni ne zmorejo zlahka odstopiti od plana, niti načina, na katerega ga želijo ostvariti – vse je že preračunano, kar jih sili, da se občasno prilagodijo novi taktiki izogibanja, uporabljeni s strani njihovega cilja. Da bi od plana odstopili, potrebujejo nekaj časa, da bi napravili novi in ga učinkoviteje usmerili proti cilju. Del tega se nanaša na njihovo lastnost, da napadajo zunaj linearnega časa, ko usmerjajo svoje napade simultano vzdolž preteklosti, sedanjosti in bodočnosti. Tisto, kar se nam zdi kot napad, ki traja nekaj dni ali tednov, njim predstavlja samo trenutek, zaradi česa se zdi, da oni počasi reagirajo v odgovor našim improvizacijam v obrambi.

    Težje se soočajo s kompleksnimi razmerji, razen če predhodno s tem ne kalkulirajo. Večinoma kar počnejo, je opredelitev k optimiziranemu uspehu, kar navadno vključuje premik proti možni stvarnosti, katera najbolj odgovarja njihovim končnim ciljem. Vendar lahko faktor svobodne volje, neke stvari tu zapelje v drugo smer, in če cilj koristi princip svobodne volje in je nepredvidljiv, to lahko povzroča nepreračunljivo zapletenost (kompleksnost), razvejanost možnih verjetnosti, kar jih dezorientira.

    Mislijo da so vedno v prednosti, zato postajajo nepazljivi in nestrpni, v mnogih slučajih ne pričakujejo odpor, smatrajo da je njihov plan delovanja tajen in da ga ljudje ne morejo odkriti, razumeti ali se ne morejo u-braniti.

    Pomanjkanje enotnosti in sloge med njimi, prekinja duhovno povezanost njihovega kolektiva, zaradi česar se ta energija, ki jo izberejo dezintegrira (razpada), kar pomeni, da jo morajo zbirati še več (rast potrošnje), so kot črne luknje, ki potrebujejo vse več in več energije kot hiperdimenzionalna piramidna shema.
Upravljajo nižjim ljudskim nivojem kontrolnega sistema. Vsaka individua v tej OPS hierarhiji je tako zver/predator/plenilec kot plen, zver za tiste spodaj, žrtev za tiste zgoraj, torej vsak, ki je zver ali žrtev parcipira (sodeluje) v tej OPS hierarhiji. Ljudje z močno OPS orientacijo se inkarnirajo, da ojačajo svojo negativno polarizacijo izvršujoč misije in plan delovanja. Oni so na nizki spiritualni frekvenci in imajo tendenco da so rojeni na mestih s pozicijami moči. Kar je svetovne elite, ki je ultimativno vodena od strani nz. sil, neposredno pod njihovimi vladarji, predstavlja sam vrh OPS hierarhije na Zemlji. Oni se primarno inkarnirajo v grupacije, povezane s krvnim sorodstvom zaradi DNK in odgovarjajoče duše, katera se ujemata. Spremljanje krvnih skupin lahko pokaže možnosti potencialne usode. Krvne zveze privlačijo tiste, ki so nastali preko genetskih modifikacij s strani nz. grupacij ali kot posledice mutacij, in se ujemajo s frekvenco duš prednikov, ki so imeli ali sklenili negativne sporazume z višjimi silami mraka. Te krvne zveze imajo fizično in duhovno simbiozo in so v zvezi z njihovimi nz. „kopijami.”

    Njihova funkcija je oblast, moč, prisvajanje, prav sedaj smo v zaključni fazi njihovega osvajanja. Negativne hiperdimenzionalne sile želijo popolno kontrolo nad človeštvom. Njihov splošen in izjemen vpliv zlahka lahko imenujemo: hiperdimenzionalni kontrolni sistem…

    Vsak človek z normalnim smislom, odprtega načina razmišljanja, z občutkom za možnost obstoja nz, raziskuje to možnost, vsak z „odprtimi očmi” potrjuje njihov obstoj; so bili še kako aktivni vso našo zgodovino in so še kako aktivni danes. Skeptiki „slepo” nadaljujejo z ignoranco, kar ni noben dokaz, da nekaj ne obstaja. V kolikor smo vseživljenjsko (z manipulacijo) obrnjeni v temo, še ne pomeni, da sonce ne sveti, spre-obrniti se proti svetlobi, je večini, nerazumljivo težko, priznati jim moramo, da so vse nas, taisti, dodobra v mrak potisnili – mraku prilagodili…

Zgodovina je pokazala, da so izpostavljeni tirani, vidljiva meta, torej hitro lahko padejo, še preden uspešno vzpostavijo kontrolo. Pametni tirani – nz, ostajajo skriti in potrpežljivo manipulirajo populacijo, preden jo premagajo, zasužnjijo. Vesoljski tirani seveda obstajajo in osvajajo cele svetove, ki postanejo njihove kolonije. Preuranjena njih invazija, ki želijo nas podjarmiti, bi privedla do splošnega spopada, kar bi ogrozilo uničenje prav tistih izvorov, zaradi katerih so v prišli: Zemlje in njenega prebivalstva. Njihov končni cilj je, prilagoditi nas fašističnemu režimu, nas parazitsko še bolj izkoriščati za svoje biološke, eterične in fiziološke potrebe. S prikrito manipulacijo in hiperdimenzionalne trike (ki vključuje tudi potovanje „skozi” čas – potvarjanje zgodovinskih dejstev…), tajno manipulirajo in izkoriščajo človeštvo daleč iz naše zgodovine. Oni se prikladno predstavljajo kot naši rešitelji, ki se pojavijo, ko človeška rasa „znori” in ko privrejo veliki svetovni konflikti. Preferirajo, da se samovoljno odrečemo tako svoje svobode, kot tega planeta, z najmanjšo mero odpora. Njihova potrpežljiva metoda subverzije, je tisočletno ustvarjanje elitne skupine med populacijo, ki je (vedno bila) zadolžena, da opravi umazano delo podrejanja ostalih. „Tajno vlado”, tj. okultno tehnokracijo, sestavljajo elitni ljudje, s problemom – akcijo – solucijo, izzovejo načrtovane (dogovorjene/usklajene) konflikte širom sveta, v prid vzpostavljanja globalnega, totalitarnega režima, ki bi izključil bilo kakšen potencialni upor in omogočil postopno prilagajanje Zemlje – na nz. vladavino. Politika brutalne učinkovitosti, je bila že demonstrirana v primeru nacistov, saj je bil razvoj in propad nacistične Nemčije upravljan s strani tajne vlade/nz, kot generalna proba za tisto, kar bi se sedaj zgodilo. Mnogo tega je namreč direktna refleksija razmišljanja neprijateljskih nz, vključujoč ideologijo, metodologijo, psihologije gestapa, tj. prihod 36 milijonov velikih Neffilov, idr…Tajna vlada je tako – ironično – le globalna verzija elitnih enot Židov/Huzarjev, ki so jih nacisti izbrali med mnogimi zaporniki koncentracijskih taborišč, da bi ti eksperimentalno kontrolirali in ubijali ostale so-zapornike. Navkljub obljubam sled „lojalnosti” glede preživetja in vpliva, so ti „Sonderkommandosi”, ko so prenehali biti koristni nacistom, hitro usmrčeni, saj jim niso bili več potrebni. Tajna vlada se sreča v podobnem položaju, le na relativno višjem nivoju, torej potem, ko se invazija „nacistov”, tj. nz, uspešno sprovede.