Padec duhov teme

Duhovi teme so bili premagani, v novembru 1879, v duhovnem svetu s strani arhangela Mihaela in njegovih pomočnikov in od te jeseni naprej so le ti (duhovi teme) na Zemlji, med ljudmi, izvrženi iz duhovnega sveta. Ti (duhovi teme) so skušali inspirirati spiritizem kot široko prepričanje med ljudmi na zemlji, vendar pri tem niso bili v celoti uspešni – duhovne resnice se od tedaj vse bolj in bolj širijo med ljudmi.

 

Duhovi teme so sedaj med nami; pomembno je vzdrževati visok nivo budnosti, da bi jih lahko prepoznali, da bi lahko prepoznali, kaj počnejo, kaj delajo. Oni poskušajo, v tisto, kar prihaja k človeštvu iz duhovnega sveta, vnesti motnje, nejasnosti in s tem usmerjati človeštvo v napačno smer.

 

O tem sem vam že pripovedoval in sicer, da bodo v človeška telesa vse bolj in bolj skušali vstopiti določeni dobri duhovi, dobre duhovne moči, vendar pa se bo materialistični način razmišljanja, ki se pričenja vse bolj širiti skozi inspiracije duhov teme, le s tem skušal zoperstavljati, se proti njim boriti z materialnimi sredstvi.

 

Povedal sem vam tudi sledeče: duhovi teme bodo ljudi, v katerih bodo našli primerno bivališče za sebe, inspirirali, da iznajdejo ustrezno injekcijo (cepivo), da bi v dušah že v najzgodnejši mladosti, posredno preko telesnosti, odstranili vsako naklonjenost k duhu. Tako kot danes (v letu 1917) cepijo proti tem ali onem, tako se bo v bodočnosti otroka cepilo z določenimi substancami, da bi se doseglo to, da ti otroci kasneje nebi razvili iz sebe nikakršnega duhovnega življenja.

 

Že sedaj vidimo, kako nekateri medicinci pišejo o patologiji različnih genijev. Obstajata tudi dva zapisa o patologiji Jezusa Kristusa. Vse to so začetki v nameri, da se najdejo substance za cepljenje vseh tistih ljudi, ki težijo k duhovnosti. Namen tega je v tem, da se v (točno) predvideni prihodnosti ustvari popolna zmeda med vsemi tistimi vsebinami, ki bodo morale priti na Zemljo po (prej omenjeni) zmagi duhov luči.

 

V prvi vrsti, deluje se na miselno, pojmovno življenje človeka, ki se ga bo skušalo zmesti in popačiti. V zvezi s tem je potrebno biti še kako previden, kajti to bodo začetki dogajanja, ki se bo v bodočnosti dogodilo v vsej svoji moči. To se pripravlja ravno tako, kot se je pripravljala tri pretekla leta vojna, ki sedaj besni okoli nas (Prva svetovna vojna). Ta vojna ni vojna v običajnem, starem smislu te besede, tako da niti mir ne more biti dosežen na stari, znan način. Le zaradi površnega opazovanja življenja se lahko verjame v nekaj takega.

 

Človeštvo še naprej teži k zunanjemu udobju, konformizmu, ter tako dovoljuje, da se mu določene ideje pasivno vtisnejo v glavo. Že leta 1913 sem vam govoril o Woodrowu Wilsonu, ki na skrajno površen način govori o svobodi naroda. Tako še dolgo ne bo prišel čas, ko bodo ljudje občutili sram, da so sprejeli vase, da so sledili srednješolskemu nivoju politike Wilsona, in jo kot tako sprejemali kot nekaj resnega.

 

Iz predavanja Rudolfa Steinerja, Dornach, 27. oktober 1917.

(cikel 14 predavanj, naslovljen »Padec duhov teme«, GA 177).

Prevod iz srbohrvaščine R. Križnar, maj 2020.