PADEC DUHOV TEME

‘Duhovi teme so bili premagani, v novembru leta 1879, v duhovnem svetu s strani  arhangela 

Mihaela in njegovih pomočnikov… in od te jeseni naprej so le ti (duhovi teme) na Zemlji, 

med ljudmi, izvrženi iz duhovnega sveta. Ti (duhovi teme) so skušali inspirirati spiritizem 

kot široko prepričanje med ljudmi na zemlji, vendar pri tem niso bili v celoti uspešni – 

duhovne resnice se od tedaj vse bolj in bolj širijo med človeštvom. Vendar ti (duhovi teme) 

so sedaj med nami; mi moramo vzdrževati visok nivo budnosti, da bi jih lahko prepoznali, 

da bi lahko prepoznali, kaj počnejo, kaj delajo… Duhovi teme sedaj poskušajo, da v tisto, 

kar prihaja k človeštvu iz duhovnega sveta vnesejo motnje, nejasnosti, da njihove aktivnosti

usmerjajo v napačno smer… O tem sem vam že pripovedoval in sicer, da bodo v človeška 

telesa vse bolj in bolj skušali vstopiti določeni dobri duhovi, dobre duhovne moči, vendar 

pa se bo materialistični način mišljenja, ki se pričenja vse bolj širiti skozi inspiracije duhov 

teme, le tem skušal zoperstavljati, se proti njim boriti z materialnimi sredstvi. Povedal sem 

vam tudi sledeče: duhovi teme bodo ljudi, v katerih bodo našli primerno bivališče za sebe, 

inspirirali, da iznajdejo ustrezno injekcijo (vakcino), da bi v dušah že v najzgodnejši mladosti, 

posredno preko telesnosti, odstranili vsako naklonjenost k duhu. Tako kot danes (v letu 1917) 

cepijo proti tem ali onem, tako se bo v bodočnosti otroke cepilo z določenimi substancami, da 

bi se doseglo to, da ti otroci kasneje (v svojem življenju) ne bi razvili iz sebe nikakršnega 

duhovnega življenja. Že sedaj vidimo, kako nekateri medicinci pišejo o patologiji različnih genijev. 

Obstajata tudi dva zapisa o patologiji Jezusa Kristusa. Vse to so šele začetki v nameri, da se 

najdejo substance za cepljenje (vakcinacijo) vseh tistih ljudi, ki težijo k duhovnosti. Namen tega 

je v tem, da se v (točno) predvideni bodočnosti ustvari popolna zmeda med vsemi tistimi 

vsebinami, ki bodo morale priti na Zemljo po (prej omenjeni) zmagi duhov luči. V prvi vrsti, 

deluje se na miselno, pojmovno življenje človeka, ki se ga bo skušalo zmesti in popačiti. V zvezi 

s tem je potrebno biti še kako previden, kajti to bodo začetki dogajanja, ki se bo v bodočnosti

dogodilo v vsej svoji moči. To se pripravlja ravno tako, kot so se pripravljala tri pretekla leta

vojne, ki sedaj besni okoli nas (Prva svetovna vojna). Ta vojna ni vojna v običajnem, starem 

smislu te besede, tako da niti mir ne more biti dosežen na stari, znan način. Le zaradi površnega
opazovanja življenja se lahko verjame v nekaj takega. Človeštvo še naprej teži k zunanjem udobju, 

konformizmu, ter tako dovoljuje, da se mu določene ideje pasivno vtisnejo v glavo. Že leta 1913 

sem vam govoril o Woodrowu Wilsonu, ki na skrajno površen način govori o svobodi naroda… 

Toda še dolgo ne bo prišel čas, ko bodo ljudje občutili sram, da so sprejeli vase, da so sledili
srednješolskemu nivoju politike Wilsona, in jo kot tako sprejemali kot nekaj resnega.

Iz predavanja Rudolfa Steinerja, Dornach, 27. oktober 1917. 

(cikel 14 predavanj, naslovljen “Padec duhov tame”, GA 177). Prevod iz srbohrvaščine R. Križnar, maj 2020.